2015

 

"Sinnenas Verkstad", ett skapande skola projekt/Kulan program för åk 1-6 samt särskola i Stockholm Stad

 

Passar som ett Skapande skola projekt för i första hand årskurs 1 – 6 samt särskola, alternativt som ett kulturprogram via Kulan. Vid intresse och frågor angående att beställa Sinnenas Verkstad kontakta Verena Haller. Sinnenas Verkstad ger rika möjligheter att knyta an till den aktuella läroplanen i slöjd, miljö, svenska samt bild och form.

 

Genom alla moment i Sinnenas Verkstad löper en röd tråd som knyts ihop i slutändan med tex. en berättelse eller en utställning. I Sinnenas Verkstad ges deltagarna uppgifter inom olika ”verkstadsdelar” som löses både individuellt och i mindre grupper. Alla är aktiva hela tiden!

 

I ”Ord och bildverkstan” uttrycker vi oss utifrån sagans rytm och symboler i lekfulla och inspirerande muntliga berättarövningar samt i kreativtbildskapande.

 

I ”Ullverkstan” bearbetar vi ull genom tovning med varmt såpvatten, ett traditionellt hantverk som lätt kan anpassas till olika svårighetsgrad beroende på deltagarnas ålder.

 

I ”Skrotverkstan” arbetar vi med återbruk av returmaterial, ett högaktuellt och spännande material

 

En grundidé till Sinnenas Verkstad finns utarbetad men kan ges olika inriktningar utifrån önskemål. Välj en kort version, minst tre timmar lång eller en där Sinnenas verkstad formas till en längre helhetsupplevelse inom ord, bild, hantverk och slöjd.

Sinnenas Verkstad kan komma till er på skolan eller så kommer ni till oss på FolkKulturCentrum i Hjorthagen.

 

För mer information:

http://kulturdirekt.se/kulan/?p=org&id=480

 

Workshop Sinnenas Verkstad för pedagoger

 

Hålls mellan kl. 15-17 på FolkKulturCentrum i Hjorthagen. Workshop eller studiedag kan även anordnas för pedagoger eller lärarlag, förlagt till skolans lokaler och skräddarsys efter behov och önskemål. Ett möte mellan kulturproducent och skolan kan utformas som en start och diskussion inför ett kommande Skapande skola projekt där vi tillsammans utarbetar ett program inom Skapande skolaramen. Anmälan kan göras individuellt eller i grupp. För aktuella kursdatum se Kulan eller kontakta Verena Haller, verena.haller@bredband.net, 0730-349268.

 

"Sagocaféer", FolkKulturCentrum, Hjorthagen

 

Berättarföreställning med Sagostämmarna, (Verena Haller och Ronit Koerner) med gästberättare. Lyssna till folksagor, konstsagor, myter och legender. Ibland kan det dyka upp sångare- eller musiker som ackompanjerar sagorna.

 

Vi erbjuder gemenskap och spänning i sagans magiska värld! Låt dig förtrollas, förhäxas, glädjas, beröras, tröstas och längta. Skratta eller gråt. Att lyssna till sagor berör!

 

Kl. 16.00 börjar föreställningen.

 

På KaféKultur erbjuds mat- och fikamöjligheter före eller efter föreställningen.

 

Entré till Sagocafé för vuxna 100kr

Medlem, pensionär, ungdom 80kr

 

Rekommenderad ålder från 12 år (vissa föreställningar från 7 år)

 

Sagostämmarnas Sagocafé för vuxna

Söndag 18 januari kl. 16.00 – 17.15 i Studion Mimsagor

 

Gästberättare: Bo Hülphers

Mimare: Mattias Hülphers

Från 12 år

 

Sagostämmarnas Sagocafé för vuxna

Söndag 22 februari kl. 16.00 – 17.15 i Studion

ALBA berättar

 

Berättare: Ronit Koerner

Gästberättare: Cecilia Stach, Kajsa Nordström och Isa Lilja-Tibbling

 

Sagostämmarnas Sagocafé för vuxna, söndag 15 mars 16.00 – 17.15 i Studion.

 

Mer information kommer snart.

 

För mer information:

www.folkkulturcentrum.se