Sinnenas verkstad , ett skapande skola projekt/Kulan program för åk F-6 förberedelseklass eller särskoleklass.

Passar som ett Skapande skola projekt för i första hand årskurs 1 – 6 samt särskola, alternativt som ett kulturprogram via Kulan. Sinnenas Verkstad ger rika möjligheter att knyta an till den aktuella läroplanen i slöjd, miljö, svenska samt bild och form. Genom alla moment i Sinnenas Verkstad löper en röd tråd som knyts ihop i slutändan med tex. en berättelse eller en utställning. I Sinnenas Verkstad ges deltagarna uppgifter inom olika ”verkstadsdelar” som löses både individuellt och i mindre grupper. Alla är aktiva hela tiden!