Muntligt berättande


Muntligt berättande är förlösande och skapar ro och frihet i vårt inre


Sedan urminnes tider, i alla kulturer, har det funnits sagor. I dessa har människor funnit styrka och förtröstan på den egna livsvägen. I vår mediefyllda värld känns det angeläget att fortsätta den muntliga berättartraditionen med gamla men också med ”nya” sagor och berättelser.


Berättelsens och sagans rika bildspråk och symbolik går över språk- och kulturgränser. Muntligt berättande upplevs ofta som en glädjefylld inre kunskapsväg till personlig utveckling. Många tycker att förståelsen och samhörigheten mellan människor vidgas och fördjupas genom muntligt berättande.Jag vill förmedla sagans magi, symbolspråk och visdom genom berättarframträdanden samt inspirera andra till eget berättande genom kurser.


Jag erbjuder:


•sagoföreställningar


•berättarföreställningar


•sagovandringar


•kurser


•workshops


•utbildningar


•högtidsberättade


•årstidsberättande (med anknytning till årstid)


•skräddarsydda program och arrangemang

För dig:

•som tycker om att lyssna på sagor


•som vill uppleva sagans magiska stämning


•som är nyfiken på ordets läkande kraft


•som själv vill lära dig berätta

 

För er:

•som ingår i en gemenskap där ni tillsammans vill utforska sagors och berättelsers läkande kraft som ett redskap för att utvecklas vidare och få ny berikande inspiration